Altmış dört teknoloji şirketi. Dokuz ülke. Bir dünya şampiyonu.